Krytý bazén Závadka nad HronomPrevádzkovateľ
Obec Závadka nad Hronom
Osloboditeľov 27
976 67 Závadka nad Hronom
Tel: 048/61 83 104, 048/61 83 169
Fax: 048/61 83 169
e-mail obuzavadka@stonline.sk
http://www.zavadkanadhronom.sk/pre-obcanov/turistika-a-sport/bazen/
Krytý vyhrievaný bazén s rozmermi 6x25 m. Hĺbka vody je od 90 do 150 cm v troch plaveckých dráhach. Teplota vody od 25-26 o C.

Bazén
Deti do 6 rokov..............................vstup voľný
Deti od 6 do 18 rokov a dôchodcovia:.......1 hod. 1,70 €
Dospelí:...................................1 hod. 2,30 €
Za každú ďalšiu prekročenú 1/2 hodinu.............1,00 €