Mestská krytá plaváreň KošiceMestská krytá plaváreň Košice
Protifašistických bojovníkov 4
04001 Košice
telefón: 055 6222 316
email: plavarenkosice@gmail.com
Vaše námety, pripomienky a sťažnosti adresujte na vedeniemkp@gmail.com
http://www.plavarenkosice.sk
Cenník