Mestské kúpele - plaváreň v Banskej Štiavnici

Kúpele-plaváreň, Mládežnícka 10, Banská Štiavnica
tel.č.: 045/691 27 24