Hotel Barónka


Najväčší hotelový bazén v Bratislave atraktívneho tvaru s rozmermi cca. 16x9x1,40 m (cca. 150 m2) s perličkou a večerným osvetlením.
Hotel Barónka
Mudrochova 2
835 27 SK - Bratislava - Rača
Tel.: +421 / 2 / 44 87 23 24
44 88 20 89
Fax: +421 / 2 / 44 88 54 00
Email: recepcia@hotelbaronka.sk
http://www.baronka.sk