Plaváreň Pasienky


Plaváreň Pasienky, Junácka 4, Bratislava
http://www.starz.sk
tel. : 02/49 209 663

Krytá plaváreň:

*50 m bazén s hľadiskom
*25 m bazén - výukový

Ponuka:

*plávanie pre verejnosť (podľa rozvrhu)
*možnosť prenájmu jednotlivých dráh alebo celého bazéna

Teplota: 26,5°C