Krytá plaváreň Mazorníkovo

Krytá plaváreň Mazorníkovo
Mládežnícka ul. č. 4
977 01 Brezno
tel.: 048/ 612 39 51, 048/612 39 52
Prevádzkovateľ: Mestský športový klub – ŠLN 34, 977 01 Brezno
tel.: 048/611 36 38, 048/611 38 38 email: sportovyklub@stonline.sk, mskluptakova@centrum.sk