Barok hotel a apartmány

 

 
BAROK HOTEL A APARTMÁNY

Sitnianska 1
851 07 Bratislava
tel: +421 950 500 555
e-mail: recepcia@barok.sk


Plavecký bazén Gothal

25-metrový plavecký bazén so 6 dráhami, skokanskými mostíkmi a maximálnou hĺbkou 180 cm, teplota vody 26 – 28°C.
GOTHAL Liptovská Osada 756
034 73 Liptovská Osada
recepcia@gothal.sk
https://gothal.sk/vodny-svet/plavecky-bazen

Hotel Javorná

http://www.hoteljavorna.sk/
083 01 Drienica 501, 
0905 340 783, javorna@stonline.sk
25m plavecký bazén

Petržalská plaváreň

Petržalská plaváreň
Tupolevova 7b
851 01 Bratislava – Petržalka
plavaren@petrzalka.sk
02/59300083
https://plavarenpetrzalka.sk/
25-metrový plavecký bazén (nerezový, 5 dráh, hĺbka 1,3 – 1,75m, teplota vody 27°C)
relaxačný bazén (nerezový, priemer cca 13m, hĺbka 0,95 – 1,1m,teplota vody 35°C)
vírivka (nerezový, priemer cca 2m, hĺbka 0,9m, teplota vody 40°C)
detský bazén (nerezový, rozmer cca 4x9m, hĺbka 0,1 – 0,3m, teplota vody 31-33°C)
tobogán (dĺžka cca 70m)
Cenník

Bazén UKF v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail: ukf@ukf.sk


25 x 4 m, hĺbka bazéna je 80 až 180 cm

Školský bazén Športové gymnázium Nitra

Športové gymnázium Nitra, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
http://sportgymnr.sk/

25x6 m