Mestská krytá plaváreň Veľký Krtíš

Krytá plaváreň
A.H.Škultétyho 1169
990 01 Veľký Krtíš
tel.: 047/483 08 19, 483 01 75
e-mail: kryta.plavaren@zoznam.sk