Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ

Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ
Jánska dolina 2127
032 03 Liptovský Ján
Tel.: 044/5263 201, 5263 199
Fax: 044/ 5263 196
E-mail: info@krubystra.sk
www.krubystra.sk