Národné vodnopólové centrum v Novákoch

http://www.ncvp.sk/
Telefón: 046/568 6816
Veľký bazén: 20 x 33 m, hĺbka 2 m

NÁRODNÉ CENTRUM VODNÉHO PÓLA HVIEZDOSLAVOVA 1
972 71 NOVÁKY
0905 879 001