Bazén UKF v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail: ukf@ukf.sk


25 x 4 m, hĺbka bazéna je 80 až 180 cm