Plavecký bazén Gothal

25-metrový plavecký bazén so 6 dráhami, skokanskými mostíkmi a maximálnou hĺbkou 180 cm, teplota vody 26 – 28°C.
GOTHAL Liptovská Osada 756
034 73 Liptovská Osada
recepcia@gothal.sk
https://gothal.sk/vodny-svet/plavecky-bazen