Krytá plaváreň Považská Bystrica

telefón: 042/4323039
mobil: 0918 322721
mail: jarosova@msk.sk
veľký bazén: 25 x 15 m, hĺbka 1,3 – 1,8 m, teplota vody: cca 26 °C
malý bazén: 7 x 3,5 m, hĺbka 0,85 m, teplota vody: cca 31 °C