Mestská plaváreň Žiar nad Hronom

Mestská plaváreň
Ul. M. Chrásteka
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/672 24 61
e-mail: jagos@tszh.sk, alena.paulikova@ziar.sk